Logis Wind

#Prezentacje Wideo

Firma Logis Wind działa w branży turbin wiatrowych. Firma potrzebowała profesjonalnej, zapętlonej prezentacji wideo z animacjami i muzyką w tle, która była wyświetlana na TV, na ich stoisku, podczas największych targów branżowych w Niemczech