TECHLease - Technology Financing

#Prezentacje Biznesowe

Pomogliśmy reprezentatowi firmy TECHLease. Przygotowaliśmy profesjonaną prezentację na konferencję. Widownia liczyła ponad +100 osób.